För att anlita Lena Einhorn som föredragshållare:

lena.einhorn@gmail.com