Holocauststudier

Holocauststudier:

Einhorn, L: Handelsresande i liv. Om vilja och vankelmod i krigets skugga. Stockholm: Prisma, 1999.
Läs mer

Även publicerad med följande titel:

Einhorn, L: Menschenhandel unterm Hakenkreuz. Stuttgart: Klett-Cotta, 2002 (översättn. Wolfgang Butt)