Geniet från Breslau (Natur & Kultur, 2018)

Han drömde om att bli den störste vetenskapsmannen i världen. Hon hoppades att tidens snabba omvälvningar skulle göra det möjligt även för en kvinna att nå efterlängtad framgång.

De levde ändå i den mest löftesrika av tidsåldrar, i den mest lyckosamma av nationer.

Allt skulle ha varit perfekt. Om det inte vore för att den mest löftesrika av tidsåldrar och den mest lyckosamma av nationer var en bomb som väntade på att brisera.

Det är det nya ärorika kejsardömet Tyskland. Vem kan ana att ett världskrig står för dörren?

Dokumentärromanen Geniet från Breslau är en berättelse om den dramatiska kärlekshistorien mellan Fritz Haber och Clara Immerwahr, och den turbulenta tid de levde i.

Geniet från Breslau nominerades till Sveriges Radios Romanpris 2019.

RECENSIONSCITAT:

”Geniet från Breslau” lyckas faktiskt med att beskriva mängder av berättelser inom den övergripande: den är en gripande kärlekshistoria, en lärd beskrivning av naturvetenskapens forskningsmödor, en historiskt oerhört väl underbyggd berättelse om ett Europa decennierna före det stora kriget som skulle komma att spränga världsdelen i bitar … Lena Einhorns berättar så suggestivt, språket är bildrikt utan att bli blommigt, inlevelsefullt utan att bli kladdigt, och berättelsen är så suveränt komponerad att den får mig, som hatar allt vad kemi och fysik heter, att läsa och läsa alldeles för länge om kvällarna. Till råga på allt så är ”Geniet från Breslau” inte bara fängslande. Den ställer också viktiga existentiella frågor utan att skriva ut dem. Det är också något av en bedrift.

Gunnar Bolin, Sveriges Radio

 

 

Det är just i brytpunkterna mel­lan tidsålderns framstegsopti­mism och vagt oroliga under­strömmar som Einhorns episka verk – vetenskapsroman, rund­målning av en tidsepok, kärleks­historia med fatala följder – växer fram och tar form …Elegant lyckas författaren ta sig an det dokumentära stoffet utan att förvandla skildringen till en fiktionaliserad historielektion … Ge­nom de psykologiskt inträngande och väl tecknade personporträt­ten blir läsaren snart både du, bror och syster med huvudfigu­rerna.

Martin Lagerholm, Svenska Dagbladet

 

 

Det är en roman man sugs in i, Lena Einhorn är minutiöst påläst och låter läsaren följa huvudpersonernas känslor, förhoppningar och strävanden inifrån samtidigt som hon ledigt målar upp och förklarar den historiska miljö de rör sig i.

Lars Linder, Dagens Nyheter

 

 

Einhorns roman är en storslagen dokumentärroman, berättad med fiktionens narrativ. Hennes känsla för dramaturgi är känd sedan hennes tidigare böcker, och de över 500 sidorna är oupphörligt engagerande. Till och med de ibland ganska detaljerade beskrivningarna av kemiska processer slukar jag med oväntad iver. En av Lena Einhorns styrkor är hur hon hela tiden lyckas förbinda de stora skeendena med det högst nära. Boken innehåller till exempel i några sidospår skildringar av innerlig vänskap, som jag återkommer till långt efter avslutad läsning.

Annina Rabe, Expressen

 

 

Lena Einhorns framställning är journalistiskt skriven, med många dialoger som knappast är dokumentära och också med händelsereferat av mer fiktiv art, men författaren håller sig ändå, på en så vitt jag kan bedöma tryggt dokumentär nivå. Man följer framställningen med andlös spänning …

Lennart Bromander, Aftonbladet

 

 

Det dokumentära berättandet har den mix av nykter distans och vibreran­de närvaro som är Einhorns signum. Hon är också skicklig på att ladda ske­enden och bygga upp dem dramatur­giskt.  Ett av de mest gripande avsnit­ten i boken rör tillverkningen av klor­gas och de olika djurförsök som ge­nomförs med densamma innan den når soldaterna vid fronten.

Oline Stig, Sydsvenskan

 

 

Lena Einhorns senaste bok Geniet från Breslau” är en mångbottnad historia, den kan läsas ur olika vinklar, hon skriver en berättelse som är upprörande, sorglig, feministisk, historisk – helt enkelt storslagen. Hennes dokumentärroman om nobelpristagaren Fritz Haber tippar jag blir årets Augustpristagare.

Yvonne Gröning, Dala-Demokraten

 

 

Lena Einhorns fenomenalt välresearchade och njutbart välskrivna dokumentärroman ”Geniet fran Breslau”(Natur & Kultur) följer Fritz och Clara från tidig barndom fram till det ödesdigra självmordsögonblicket. Med det wilhelminska Tyskland som bakgrund tecknas två fascinerade levnadsöden bland assimilerade judar inom den bildade borgerligheten.

Gregor Flakierski, Dalarnas Tidning + 17 andra tidningar

 

Lena Einhorn har i sin dokumentärroman på drygt 500 sidor på ett mästerligt sätt skildrat, ett lands förvandling, olyckliga, strategiska beslut och oförmågor att tänka i nya banor … Lena Einhorn har god känsla för både spänning och dramaturgi, hon skriver enkelt och övertygande och rör sig lätt mellan stora skeenden och händelsekedjor på mikronivå.

Bo Bjelvehammar, Tidningen Kulturen

 

 

Det här är den litterära genre som Lena Einhorn behärskar fullt ut, det har hon visat i dokumentärromanerna om Greta Garbo och Siri von Essen. Hon berör på djupet. Så även här när hon återger det febriga rus som rådde runt förra sekelskiftet, där döden och kriget blev till poesi …

Marianne Ekenbjörn, Norrbottenskuriren

 

 

Lena Einhorn berättar lysande i romanens form om kemisten Fritz Haber, en tysk jude som vid förra sekelskiftet revolutionerade jordbruket och vann Nobelpriset, men som inte kunde motstå nationalismen.

Nina van den Brink, Fokus

 

 

Berättelsen om dessa människors öden formulerar Einhorn med en insikt och känsla som är angenämt tilltalande, i bokstavlig mening. Att läsa henne är som att bli personligt tilltalad av en initierad berättare som har mycket intressant och angeläget att förmedla

Hans Olov Ohlson, Norrländska Socialdemokraten

 

 

Geniet från Breslau låter Lena Einhorn nu paret Habers strävanden avtecknas mot en historisk fond där skarpt tecknade miljöer från det tidiga nittonhundratalet bidrar till att skapa en förståelse för Fritz och Clara och det samhälle de levde i. Romanen gapar över otroligt mycket, alltifrån kvinnoförakt och antisemitism till Europas politiska och vetenskapliga utveckling från 1800-talet och framåt, utan att berättelsen därför förlorar sitt fokus.

Elisabeth Brännström, Opulens

 

 

Hur kan en dokumentärroman om en gubbe, som visserligen kom på hur man skulle framställa konstgödning och därför fick Nobelpriset i kemi 1918, och hans tid bli en blandvändare? Jo, i Lena Einhorns händer får denna roman i 171 kapitel över dryga 500 sidor inte bara ett levnadsöde att träda fram utan ett också samtidens rörelser och röster får liv tack vare romanens frihet som aldrig lämnar trovärdighetens stigar … Författarens kunskaper och egen fantasi har här lyckats gifta ihop sig fullständigt. Slutet, välbekant, mejslas fram med psykologisk känsla som lyfter både romanens epik och människoödets ångestrop.

L.S., Tranås-Posten

 

 

”Geniet från Breslau” är en mycket läsvärd bok. Den skildrar en annan tid och en annan plats som inte är så olik vår. Boken ställer frågor till läsaren: om vetenskaplig forskning och personligt ansvar, om betydelsen av identitet och tillhörighet.

Johan Fingal, Tranås Tidning

 

Lena Einhorn är beundransvärd för att hon läst in sig på materialet och därefter kunnat levandegöra människorna … En roman kan styra både på känsla och intellekt sålunda. Lite spöklikt är det att få följa livet i det ärorika tyska kejsardömet när vi vet hur det blev. Men det hela är väl beskrivet av författaren.

Dag Sandahl, Östra Småland