Vad hände på vägen till Damaskus? – På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret (Prisma, 2006)

“Den här berättelsen, om man kan kalla den en sådan, har funnits inom mig i många år, närmare bestämt tjugofem år. Ändå har jag inte skrivit den tidigare, eller på annat sätt försökt att gestalta den. Man kan fråga sig varför, för den ligger nära sådant jag tidigare arbetat med…”

Så inleder Lena Einhorn sin bok om den historiske Jesus. Det som från början var en lös hypotes skulle förvandlas till en mycket spännande upptäcktsfärd.

En märklig omständighet är att trots att Jesus gav upphov till en av världens största religioner, och att han i högsta grad levde i historisk tid och i ett geografiskt område som då var ockuperat av ett av världshistoriens mäktigaste imperier, romarriket, så har man haft mycket svårt att återfinna honom i historiska källor. Slutsatsen har därför ofta varit att Jesus aldrig existerat.

Men vad Einhorn upptäcker under resans gång är att en tidsförskjutning tycks ha ägt rum vid skrivandet av Nya testamentet. Och när man uppdagar den nyckeln, när man justerar för denna förskjutning, så framträder plötsligt berättelsen om Jesus från Nasaret i historikernas skrifter! Det är inte exakt samma berättelse, men den är så pass lik att det är svårt att tro att det inte handlar om samma person.

”Det är med religiösa gestalter som med innovationer: man är så inne i ett rotat tänkande, att man, trots att man tror att man tänker fritt, ibland ändå inte vågar tänka tanken ut. Den är för revolutionerande. Den bryter för mycket mot det vi alltid lärt oss.”

Vad hände på vägen till Damaskus har även publicerats i: USA (The Lyons Press), Storbritannien (Robert Hale), Grekland (Orfeas), Tyskland (Wilhelm Heyne), Ungern (Corvina), Holland (De Geus) och Polen (Santorski).

RECENSIONSCITAT:

Otvivelaktigt imponerande att någon kan komma på en helt ny hypotes rörande Jesus från Nasaret efter två tusen år, och efter minst två hundra års forskning kring den historiske Jesus! Det är vad Lena Einhorn har gjort i “Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret”. Jag måste erkänna att jag var skeptisk till en början: Ännu en Jesusbok? Och när jag bläddrat i slutet av boken för att se vilken tes författaren ville driva tyckte jag först att den var befängd! Kunde det verkligen vara mödan värt att läsa? Men Lena Einhorns namn utgjorde ett slags garanti att det inte bara handlade om ett nytt spekulativt “Da Vinci-kod”-fall. Och jag hade inte läst många sidor förrän jag var fast. Kända och okända fakta, antaganden och antydningar blandas om vartannat på ett sätt som ger nya perspektiv, vare sig man håller med eller inte…
Lena Einhorn ger även den fackteologiskt utbildade och välinformerade värdefull repetition och ny kunskap om det vi kallar nytestamentlig isagogik, den kringkunskap som är nödvändig för att förstå källorna. Här passerar kejsare, landshövdingar och överstepräster revy, liksom historieskrivarna Josefus, Tacitus och Suetonius. Både Talmud och Koranen finns med. Inte minst ger hennes genomgång av judiska källor nya perspektiv och infallsvinklar. Därtill finns också senare tiders Jesusforskning med…
Det är svårt att inte bli imponerad, och man frågar sig hur det kan vara möjligt för en person som inte är fackman/-kvinna att härbärgera så mycken kunskap… Men att plocka fram kunskapen är en sak, att smälta samman den till spännande läsning är en annan. Och ett svar på hur det är möjligt handlar nog om den erfarenhet en professionell dokumentärfilmare besitter. Resultatet är lysande…
Det som gör boken så läsvärd och sympatisk är det förhållningssätt som präglar den. Författaren drivs av nyfikenhet och ett öppet sökande och prövande i medvetenhet om att alla är bestämda av sina perspektiv och förutfattade meningar. Hon tycker sig ha sett ett samband som ingen annan har sett, och det vill hon testa på det historiska material hon kan få fram. I en tid då kommunikationsöverflödet och ljudnivån i det allmänna rummet tycks kräva tydlighet och profilering med största möjliga förenklingar har det varit en lisa att följa Lena Einhorn.
KG Hammar, Dagens Nyheter

 

Ingen bok har så gripit in i den kristna mytologin, inte minst själva Jesus-berättelsen, på länge. Jag läser den med stigande häpnad och fascination…
Det är en lugnt argumenterande röst, en logisk forskarröst som tar läsaren från en punkt till en annan, för att där stanna upp och ställa frågor innan hon går vidare i resonemanget…
Det bästa jag kan göra är att varmt rekommendera boken.
Thomas Nydahl, Kristianstadsbladet

 

Vad är sanning?’ Denna fråga som Pontius Pilatus, enligt Johannesevangeliet, ställde till Jesus kan mycket väl sägas vara det grundläggande temat i Lena Einhorns fascinerande bok om den historiske Jesus…
Skickligt visar hon att det går att tolka källmaterialet så att en ganska annorlunda bild än den traditionella framträder…
Hela framställningen [är] präglad av en sällsynt ödmjuk attityd till sanningen.
Magnus Zetterholm, Svenska Dagbladet

 

Jesus fortsätter att fascinera efter tvåtusen år… Lena Einhorn spelar dock i en helt annan division än Dan Brown, när hon genom sin nya bok Vad hände på vägen till Damaskus? ger sitt bidrag till spaningen efter den verklige Jesus från Nasaret. Hon förklarar sig sympatiskt nog aldrig ha funnit Sanningen, utan betonar gång efter annan att vad hon presenterar är teorier och hypoteser. Systematiskt och med en ödmjuk inställning till historisk kunskap söker hon sig till källorna. Samtidigt som hon alltså går grundligt tillväga, så är hennes bok ofta spännande som en deckare. Man finner sig nyfiket och otåligt vända blad och undra vart hon ska föra en härnäst.
Christer Hugo, Smålandsposten

 

Det jag kan bedöma, det är Einhorns sätt att skriva och presentera sitt material. Och där är jag helsåld. Språket är rikt och lättläst, det ena leder elegant till det andra. Hon får mig att se vad det betyder med små tidsförskjutningar, och jag ser hur hon öppnar nya skåp, ser hur hon skriver med mycket varmt hjärta – och med stor ödmjukhet…
Det skulle förvåna mig om den här boken inte översätts till många språk. Och att det kommer att få många, precis som jag, att återvända till Nya testamentet..”
Stig Hansén, Helsingborgs Dagblad

 

För den bibeltrogna kräver den här boken mod att läsa… Precis som hon själv konstaterar sitter vi fast i våra föreställningar. Att rucka på dem för att vidga synfälten är kanske den här bokens viktigaste tillgång.
Karin Bernspång, Västerbottens-Kuriren

 

Bara den som berikar diskussionen med nytt material eller nya perspektiv kan räkna med att uppmärksammas. Lena Einhorn hör tveklöst till dem som tillför debatten ett nytt betraktelsesätt…
Troligen blir långtifrån alla bokens läsare övertygade, men boken är intelligent skriven. Den förtjänar därför att uppmärksammas…
Också den som betvivlar hypotesens riktighet kan lära sig mycket av denna skrift. Einhorn har skrivit en bok som engagerar genom att formulera frågor som sällan ställs – och ge nya svar på urgamla frågor.
Jesper Svartvik, Sydsvenska Dagbladet