Vad hände på vägen till Jerusalem? – En gåta i historiens utmarker (Norstedts, 2020)

”Det är en särskild upplevelse att resa i historien.” Så inleder Lena Einhorn sin färd in i det förflutnas dunkel som Bibeln bjuder på. Är detta historia eller är det blott sagor och legender?

Hon har gjort en liknande resa förut. I sin djärva bok Vad hände på vägen till Damaskus? från 2006 jämförde hon Nya testamentets berättelser med samtida historiska texter. Och hon kom till slutsatsen att Nya testamentet är skrivet i två lager, ett till synes ohistoriskt, ett annat som nära följer de historiska källorna. Hon drog slutsatsen att författarna brottats med två motstridiga agendor: att presentera en oförvitlig religiös kanon, och att samtidigt berätta den sanna historien. Boken blev en stor försäljningsframgång och dess slutsatser väcker fortfarande internationellt intresse.

I denna bok  riktar hon samma nyfikna men kritiska blick mot Gamla testamentet, och framför allt mot Moseböckerna. Dessa utspelar sig i stor utsträckning i Egypten, en av forntidens stora civilisationer. Vi får läsa om egyptiska faraoner, landsomfattande farsoter och massiva folkförflyttningar. Det ser ut som dokumenterad historia. Men varför finns då inte ett enda stödjande vittnesbörd? Varför finns inte någon enda egyptisk inskription som bekräftar att Josef någonsin styrde över Egypten? Eller att Mose, eller Aron eller Josua någonsin levde?

Kan förklaringen vara att Gamla testamentets författare brottades med samma oförenliga mål som styrde dem som skrev Nya testamentet? Ligger även i detta fall de historiska spåren under berättelsens yta?

Samtidigt som Lena Einhorn med berättarglädje, obönhörlig forskarnit och okuvlig nyfikenhet undersöker saken bjuds läsaren med på en veritabel bildningsresa. Och det hon upptäcker och blottlägger är häpnadsväckande.

Recensionscitat

Lena Einhorn har en imponerande förmåga att presentera historisk forskning så att man vänder blad som vore det fråga om en deckare.

Christer Hugo, BTJ

 

 

Hennes resa innehåller många spännande och tankeväckande upptäckter … Vad hände på vägen till Jerusalem? är en imponerande och mycket lärd forskningsinsats.

Bo Larsson, Kyrkans tidning

 

 

Hon vrider och vänder på varje sten och skärva hon hittar. Pusselbitar granskas, jämförs, sätts samman och plockas isär igen. Hypoteser prövas och förkastas … Min hänförelse grundar sig på att Lena Einhorn stannar i frågorna. Hennes ärende är inte att belägga det som inte kan beläggas. Inte heller vill hon diskvalificera varje påstående vars sanningshalt inte kan bevisas. Hon är inte apologet för någon historiesyn, livsåskådning eller religion. Snarare, tycks det, drivs hon av kärlek till berättelsen i sig … Jag frestas kalla Lena Einhorn för en mycket högt kvalificerad drömmare.

Maria Küchen, Sydsvenskan

 

 

Engagerat, uppriktigt och kul att läsa. Berättarglädjen och upptäckarivern är det verkligen inget fel på. Einhorn berättar levande om både det gamla Israel, och initierat om de forskare som sökt spåren efter det.

Joel Halldorf, Expressen