Handelsresande i liv – Om vilja och vankelmod i krigets skugga (Prisma, 1999)

“Statslös, dryg och galen”, det var vad engelsmännen kallade den judiske flyktingen Gilel Storch när han mitt under brinnande krig förberedde sig att resa från Stockholm till Berlin för att förhandla med Reichsführer Heinrich Himmler om räddandet av judar.

I Stockholm förs ett hittills nästan okänt spel bakom kulisserna som går ut på att försöka rädda de liv som kanske ändå kan räddas ur Hitlers förintelseläger. Förutom Storch, den märklige Felex Kersten, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och spionen Edgar Klaus möter vi många andra aktörer i spelet – såväl nazister som judiska aktivister. En inträngande studie av deras uppdrag som väcker många nya frågor.

Handelsresande i liv har även publicerats i Tyskland (Klett-Cotta).

RECENSIONSCITAT:

Lena Einhorn har skrivit en förunderlig bok.
Lena Svanberg, Kulturnytt P1

 

Lena Einhorn har skapat ett epos som handlar om varje politiskt, ideologiskt, socialt eller ekonomiskt systems inneboende tröghet, och om människans fångenskap i dessa av henne själv skapade system … Mig veterligt finns det på svenska språket inte en lika detaljerad, lika väldokumenterad och från lärdomspedanteri fri beskrivning av det mödosamma arbete det innebar att rädda också några få judiska själar från helvetet.
Rita Tornborg, Svenska Dagbladet

 

Lena Einhorns lysande Handelsresande i liv är en studie i mod och missmod och samtidigt ett stycke historia skildrar med journalistisk brio och vetenskaplig stringens
Rita Tornborg i ”Kritikernas val av årets böcker”, Svenska Dagbladet

 

Vi journalister vill gärna förvåna världen genom att skildra avgörande sammanhang som ingen annan uppmärksammat. Det kallas att göra scoop … Lena Einhorns bok Handelsresande i liv (Prisma) rymmer ett scoop med vida innebörder. Den fördjupar och förändrar bilden av ett avgörande skede i svensk nutidshistoria. Men just ingen i svensk offentlighet tycks ännu ha upptäckt dess sprängkraft … Till de obegripliga försummelserna hör att ingen före Einhorn gjort en källkritiskt grundad analys av Bernadotteaktionen.
Arne Ruth, recension i Judisk Krönika

 

(Lena Einhorn) är vid det här laget en väletablerad filmare men har också ett medicinskt förflutet. Den vetenskapliga skalpellen och den sylvassa saxen är hennes instrument. Med en rysande exakthet frilägger hon scenerna i sin dokumentär om Gilel Storch som nu också förvandlats till bok.
Salomon Schulman, Sydsvenska Dagbladet

 

Einhorn har skrivit en märklig bok som korsbefruktar olika genrer; här finns dokumentärens tyngd och dramats fantasier, här finns källorna redovisade samtidigt som den realistiska prosans nerv skildrar en avgörande epok för Europa och det judiska folket.
Thomas Nydahl, Kvällsposten

 

Sen man läst hennes bok inser man att man inte alltid behöver leta efter spionthrillers.
Mats Rosin, Västerbottens Folkblad

 

Boken är en höjdare för den historieintresserade.
Jan Sandström, Värmlandsbygden

 

Boken har blivit en spännande och dramatisk historiekurs om ett händelserikt skede i vår moderna historia.
Gunnar Henrikson, Norrköpings Tidningar

 

En av de kanske viktigaste böckerna under senare år om Sveriges förhållande till … förintelsen av Europas judar.
Håkan Hermansson, Arbetet

 

Det är en spännande äventyrshistoria, det är en detektivroman och det är en utomordentligt nära historieskrivning av ett ondskans händelseförlopp. Einhorn tar upp detaljer, hon återger samtal på ett sätt som om hon hade varit närvarande, hon har iakttagit och beskriver de mest banala saker vilket ger ondskan plötsligt konturerna av ett ansikte. Himmlers ansikte? … Låt denna bok bli ett skolans bredvidläsningsmaterial!
Leif Nelson, Ystads Allehanda

 

Oavsett tid och plats visar Lena Einhorn en utmärkt förmåga att gjuta liv i de många aktörer som undersökningarna inbegriper. Lika klart framstår hennes intention att teckna dessa karaktärer med inlevelse och medkänsla. Hon är alltid påtagligt närvarande … Lena Einhorns uppfordrande och utomordentligt väldokumenterade framställning fungerar som en påminnelse om vad som skett såväl under som efter andra världskriget.
Gert-Ove Fridlund, Hallandsposten

 

Hon förenar ett stort engagemang med en vilja att vara rättvis mot de agerande. En konsekvens av boken blir att ”hjältarna” i flera fall inte bara är hjältar utan också uppvisar sidor som är mindre sympatiska. Boken är välskriven och medryckande.
Bibliotekstjänst

 

En gripande och spännande bok om de många försöken att rädda judiska liv undan nazisterna … Boken är oerhört fängslande och väldokumenterad. En lång rad märkliga människoöden målas upp, bitvis är det mycket dramatiskt … Lena Einhorn dömer inte, hon levererar fakta så får vi själva dra slutsatserna. De är inte smickrande för omvärlden.
Hans Menzing, Falköpings Tidning

 

Att läsa Handelsresande i liv är som att söka sig genom en skrämmande labyrint.
Peter Ortman, Helsingborgs Dagblad 

 

Lena Einhorn har varit imponerande grundlig i sin research. Handelsresande i liv målar upp ett mycket brett spektra (sic!) över de sista förvirrade krigsåren då ledande nazister som Himmler för att rädda sitt eget skinn när marken började bränna under fötterna började köpslå om fängslade judars liv … Einhorn visar klart att det finns ett större mönster, att alla som försökte göra nånting från Gilel Storch, Kersten, Bernadotte och Wallenberg till kretsen kring Himmler som SS-generalen Walter Schellenberg och bödeln Adolf Eichmann… i något skede hade kontakter med varandra. I bakgrunden finns också Adolf Hitlers spöklika och gåtfulla gestalt.
Jan-Erik Berglund, Åland