Ur det förflutnas dunkel (2000)

En dokumentär serie i tre delar. Lena Einhorn Film och Sveriges Television; 3×58 min.

I tre breda, nästan parallella band –som sträcker sig från det inre av Asien till Atlanten, från Ishavet till Mellanösterns öknar— talas språk som alla kan härledas till tre av världens stora urspråk. Urspråk som bär med sig myter, religioner, och inte minst lösningen på olösta gåtor om folkens ursprung.

Serien Ur det förflutnas dunkel består av tre program:

Del 1: Mellan sanskrit och hakkorset

Manus, regi, produktion: Bengt Berg och Lena Einhorn
Foto: Bo Nellhag, Dan Myhrman
Redigering: Benny Karlsson

En av 1700-talets främste språkforskare, den unge, entusiastiske William Jones, hade gjort en sensationell upptäckt! Under sina färder längs Ganges-dalens tempelstäder hade han insett att Brahminernas heliga språk, Sanskrit, hade en sällsam likhet med Latin och Grekiska. William Jones var som uppslukad av sin upptäckt – Vad kunde förklara likheten mellan dessa språk, åtskilda av kontinenter? Aldrig skulle han komma att ana konsekvenserna av sin upptäckt!

“Den Indoeuropeiska gåtan” skulle komma att uppfylla forskarna.´Ariermyten´, 1800-talets lösning på gåtan, en dröm om forntida världserövrare, skulle skapa en europeisk självbild som långt senare skulle få sitt tragiska klimax – i andra världskrigets judeutrotning.

Dokumentärfilmen följer den”Indoeuropeiska gåtans dramatiska utveckling från 1700-talets koloniala Indien – fram till vår tids forskning och dess totala omvärdering av ´Ariermyten´. En film om arkeologi och språk men framför allt en film om mytens kraft över sinnena…

Del 2: Lämna ditt land, din släkt och ditt hem

Manus, regi, produktion: Lena Einhorn och Bengt Berg
Foto: Dan Myhrman
Redigering: Ola Kåkneryd

Varför kom israeliterna till Egypten som rådgivare åt Farao—och lämnade samma land som slavar? Vem var deras ledare Moses? Och var fick han sina idéer – idéerna om existensen av en enda, allsmäktig och osynlig Gud?

Det förunderliga är: enligt Bibeln ska israeliterna, det folk som senare ska kallas för judarna, ha anlänt till Egypten som en familj, bestående av 70 män med fruar och barn, och 400 år senare ha flytt samma land som ett stort folk – 600.000 män med familjer. Och ingenstans i den digra egyptiska historien finns detta omnämnt!! Bibeln tycks vara den enda källan till detta stora folks existens i Egypten. Eller? Finns det paralleller i den egyptiska historien som motsvarar Bibelns skildring av israeliterna — främlingarna, genomförarna av det stora religionskiftet?

Del 3: Ett asiatiskt folk vid Östersjön?

Manus, regi, produktion: Lena Einhorn och Bengt Berg
Foto: Dan Myhrman
Redigering: Benny Karlsson

“Endast en sak berör mig djupt, och detta är det enda jag lever för… Jag har beslutat mig för att bevisa för det finska folket att vi inte är ett folk isolerat från världen och världshistorien.” Så skrev 1844 Matthias Alexander Castrén, professor i finska vid Helsingfors universitet, och en av den finska nationalromantikens förgrundsgestalter.

Språkmässigt ligger Finland obegripligt isolerat. Om man undantar geografiskt närliggande Estland och Lappland, så är finländarna helt omgivna av indo-europeiska språk. Och sina språkgrannar finner de på hundratals mils avstånd. På Sibiriens tundra. Och på den ungerska pustan. Hur hänger dessa folk ihop? Och var kommer de ifrån? De flesta gemensamma orden i deras språk är uråldriga: pil, båge, fiskkrok. Bara ord som rör jaktfolk, inget enda som rör jordbruk! Intressant nog är det också bland dessa så kallade finsk-ugriska folk som schamanismen, jägarfolkens uråldriga religionskomplex, överlevt in i vårt tid. Och om vi väljer att följa denna religiösa tråd, så ser vi ganska långt in i en dunkel forntid. Samens schamantrumma och den sydamerikanske medicinmannens trumma har ofta identiska tecken påmålade. För att inte tala om de ofta nästan identiska riterna! När vi betraktar det finska folket, är det in i människans urtid vi skådar?

Priser

Le Prix Aventure et Découverte, Paris, Oktober 2002