Jagets gåta (2002)

Dokumentär. Lena Einhorn Film för Sveriges Television; 57 min.
Manus: Lena Einhorn
Producent: Lena Einhorn
Foto: Dick Yngwe, Lars Persson-Tille och Lena Einhorn
Redigering: Benny Karlsson

Livet är en resa, och var och en av oss färdas genom detta liv liksom i en båt, som vi försöker styra så gott vi kan – men som ofta, och speciellt om vi låter den, av helt egen kraft kan ta oss till förunderliga och okända platser.

Båten är ”min” kropp, som givits ”mig” för denna resa, så länge den nu varar. Men vem är då “Jag”, resande – och ibland kapten – på denna skuta?

Genom alla tidsåldrar, och i de flesta av världens kulturer, har människor tenderat att utveckla en tro på en separat livskraft inom oss alla. Denna livskraft har kallats Själ, eller, enligt mer moderna tankesätt, helt enkelt Jag. Vi har alltid varit motvilliga att se på oss själva som endast ”kropp”, endast materia. För vi vet ju, att till skillnad från ett träd, eller en sten, så har var och en av oss en egen vilja, som står över, och är till synes skild från, kroppens vegetativa mönster. Vi upplever närvaron av ett Jag, som åtminstone delvis har makt över vår materia, vår kropp – och i viss mån även över det som ligger utanför vår egen kropp.

Vad är detta vi kallar för ”Jag”? Vari består den kraft som styr våra kroppar, som ger oss en alldeles egen privat upplevelse, och som till och med får oss att fundera på om kroppen kan innehålla något annat än ren materia? Det mystiska och underbara Jaget har stått i centrum för mänsklighetens funderingar så länge vi har existerat – och dominerat religion såväl som psykologi och hjärnforskning. Och ställer de alla egentligen inte samma fråga?

Lena Einhorn har företagit en resa genom det förunderliga Jagets vindlande korridorer.