Aktuellt:

I november 2017 tilldelades Lena Einhorn och Anette Sallmander Svenska kyrkans kulturstipendium för scenkonst, för pjäsen Moderland.

I maj 2018 kommer romanen Madeleine Fut som pocket.

Hösten 2018 kommer romanen Geniet från Breslau ut på Natur & Kultur.